Compliance Network logo

The Compliance Network ziet op een proactieve wijze toe op naleving van de relevante wet- en regelgeving.

De juridisering van de maatschappij neemt toe. Wet- en regelgeving verandert steeds. Veel ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. It is a jungle out there! Let's avoid the threats. De oplossing: een (externe) compliance officer, die toeziet op naleving van de relevante wet- en regelgeving in en rond uw organisatie.

Effectieve invulling compliancefunctie
Uw know-how als ondernemer, gecombineerd met mijn specifieke kennis en ervaring als compliance officer, garanderen een effectieve invulling van de compliancefunctie: een beslissende bijdrage aan een beheerste en integere bedrijfsvoering van uw onderneming. Een onderdeel daarvan is dat de onderneming aantoonbaar in compliance handelt met de relevante wet- en regelgeving.